Projekti 100 KW

Madhësia e projektit është 100 KW, e shtrirë në një hapësirë prej 1200 metrash katrorë. Në këtë projekt janë përdorur 364 copë panele 280 W.

Projekti 30 KW

Madhësia e projektit është 30 KW, e shtrirë në një hapësirë prej 300 metrash katrorë. Në këtë projekt janë përdorur 112 copë panele 275 W.

Projekti 22.3 KW

Në këtë projekt janë përdorur 72 copë panele Bisol BMO-300W. Inverterat e përdorur janë Huawei Sun 2000-20ktl.

Projekti 24 KW

Në këtë projekt janë përdorur 78 copë panele Bisol BMO-310W. Inverterat e përdorur janë Huawei Sun 2000-20ktl.

Projekti 30 KW

Në këtë projekt janë përdorur 98 copë panele Bisol BMO-310W dhe dy lloje të ndryshme inverterash Huawei