TË DHËNAT TEKNIKE TË PROJEKTIT 22.3 KW

Projekt prej
22.3 KW
Hapësirë prej
360 metra katrore
72 copë panele Bisol BMO-300W
Huawei Sun
2000- 20 ktl
Për
Individë Privat
Fshatim Pajovë,
Peqin

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

Solar Energy Solutions ka përfunduar së ndërtuari projektin 22.3 KW me panele diellore fotovoltaike për konsum privat në Njësinë Administrative Pajovë, pjesë e Bashkisë Peqin. Madhësia e projektit është 22.3 KW, e shtrirë në një hapësirë prej 360 metrash katrorë. Në këtë projekt janë përdorur 72 copë panele Bisol BMO-300W. Inverterat e përdorur janë Huawei Sun 2000-20ktl.

FOTO ILUSTRUESE  TË PROJEKTIT

VIDEO PREZANTUESE E PROJEKTIT