XL Mono

BISOL BXO-335 XL 335 Wp
BISOL BXO-340 XL 340 Wp
BISOL BSO-345 XL 345 Wp
BISOL BXO-350 XL 350 Wp
BISOL BXO-355 XL 355 Wp

Kategori:

Përshkrim

Solar Energy Solution sjell ne Shqiperi produktet cilësore të moduleve PV të prodhuara nga Bisol