Media

PROJEKTI 100 KW NDËRTUAR NË ELBASAN

Solar Energy Solutions ka përfunduar së ndërtuari projektin  me panele diellore fotovoltaike për konsum të aktivitetit të biznesit privat në qytetin e Elbasanit.

Madhësia e projektit është 100 KW, e shtrirë në një hapësirë mbi 450 metrash katrorë.  Në këtë projekt janë përdorur 305 copë panele Bisol BMO-330W, Made in EU.  Janë përdorur inverterat e firmës prestigjoze Huawei, specifikisht 5 invertera New Sun2000-17KTL.

PROJEKTI 100 KW Të dhëna teknike rreth projektit
MADHËSIA PROJEKTIT: 100 KW
INVERTERA: 5 inverter Huawei New Sun2000-17ktl
HAPËSIRA: Mbi 450 metra katrorë
SPECIFIKIME: Janë përdorur 305 copë panele Bisol BMO-330W (Made in EU)
VENDODHJA: Elbasan