Media

PROJEKTI MË I MADH PRIVAT I NDËRTUAR ME PANELE FOTOVOLTAIKE NË SHQIPËRI

Solar Energy Solutions ka ndërtuar projektin më të madh privat në Shqipëri me panele diellore fotovoltaike. Projekti është ndërtuar për llogari të kompanisë SegoPlast Sh.p.k me vendodhje në qytetin e Elbasanit, në ish- Kombinatin Metalurgjik.

Madhësia e projektit është 100 KW, e shtrirë në një hapësirë prej 1200 metrash katrorë. Në këtë projekt janë përdorur 364 copë panele 280 W.

PROJEKTI 100 KW Të dhëna teknike rreth projektit
MADHËSIA PROJEKTIT: 100 KW
KLIENTI: Segoplast Sh.p.k
HAPËSIRA: 1200 metra katrorë
SPECIFIKIME: Janë përdorur 364 copë panele 280 W
VENDODHJA: Ish- Kombinati Metalurgjik, Elbasan