Media

PROJEKTI 22. 3 KW NDËRTUAR NË PAJOVË

Solar Energy Solutions ka përfunduar së ndërtuari projektin  me panele diellore fotovoltaike për konsum privat në Njësinë Administrative Pajovë, pjesë e Bashkisë Peqin.

Madhësia e projektit është 22.3 KW, e shtrirë në një hapësirë prej 360 metrash katrorë. Në këtë projekt janë përdorur 72 copë panele Bisol BMO-300W. Inverter Inverter Huawei Sun2000-20ktl.

PROJEKTI 22.3 KW Të dhëna teknike rreth projektit
MADHËSIA PROJEKTIT: 22.3 KW
INVERTER: Inverter Huawei Sun2000-20ktl
HAPËSIRA: 360 metra katrorë
SPECIFIKIME: Janë përdorur 72 copë panele Bisol BMO-300W
VENDODHJA: Pajovë, Elbasan