Media

PROJEKTI 30 KW NDËRTUAR NË BISHQEM

Solar Energy Solutions ka përfunduar së ndërtuari projektin  me panele diellore fotovoltaike për konsum privat në fshatin Bishqem të Njësisë Administrative Pajovë,  pjesë e Bashkisë Peqin.

Madhësia e projektit është 30 KW, e shtrirë në një hapësirë prej 500 metrash katrorë e ndarë në dy pjesë.  Në këtë projekt janë përdorur 98 copë panele Bisol BMO-310W.  Janë përdorur inverterat më të ri përkatësisht New Inverter Huawei Sun2000-20ktl  dhe Huawei Sun2000-8ktl hybrid.

PROJEKTI 30 KW Të dhëna teknike rreth projektit
MADHËSIA PROJEKTIT: 30 KW
INVERTERA: New Inverter Huawei Sun2000-20ktl dhe Huawei Sun2000-8ktl hybrid
HAPËSIRA: 500 metra katrorë ( E ndarë në dy pjesë)
SPECIFIKIME: Janë përdorur 98 copë panele Bisol BMO-310W
VENDODHJA: Bishqem, Elbasan