Pse solares

Solares u mundëson çdo individi që në çatinë apo kopështin e tij t`a shfrytëzojë për të prodhuar energji dhe të kthehet në prodhues

PSE TË ZGJIDHNI SOLARES


Falë kostove dhe rendimentit të produkteve, energjia e gjelbër është bërë më tërheqëse se kurrë më parë. Solares u mundëson çdo individi që në çatinë apo kopështin e tij t`a shfrytëzojë për të prodhuar energji dhe të investojë në periudha afatgjata. Gjithashtu i mundëson çdo biznesi, të vogël apo të madh, të rrisë potencialin e biznesit tij dhe mbi të gjitha të mos dëmtojë mjedisin. Për të mundësuar shërbim inovativ dhe profesional pjesë e kompanisë janë inxhinierë dhe specialistë të aftë për të ofruar zgjidhje bizneseve përshtatur me nevojat specifike të tyre.

1

ENERGJI E PASTËR

Energjia e prodhuar nga panelet fotovoltaike nuk ndikon në mjedis

2

PERFORMANCË SUPERIORE

Produktet e Solares performojnë 24% më mirë se sa konkurrenca

3

PRODUKTE TË ÇERTIFIKUARA

Produkte të çertifikuara dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare IEC

4

STAF I SPECIALIZUAR

Inxhinierë dhe specialistë të fushës mundësojnë një shërbim profesional

5

PRODUKTE JETËGJATË

Jetëgjatësia e lartë dhe degradimit i ulët e kthen në një investim afatgjatë

6

PARAQITJE ESTETIKE

Në dispozicion produkte me dizenjo të ndryshme dhe tejet estetike për çdo vend

7

RAPORTI KOSTO/PËRFITIM

Performanca lartë dhe jetëgjatësia reduktojnë koston e investimit fillestar

8

KTHEHUNI NË PRODHUES

Nëse prodhoni përtej konsumit mund t`a kaloni energjinë e prodhuar në rrjet