ja kush eshte projekti me i madhe me panele diellore