projekti me i madhe me panele diellore ndertuar ne shqiperi