solare ka ndertuar projektin me te madh ne shqiperi