Energji e pastër

Energji e sigurtë

Energji e pashtershme

Produkte të certifikuara

ÇFARË OFROJMË

Solares sjell më të mirën e teknologjisë fotovoltaike

REZIDENCIALE

Solares ju mundëson të prodhoni energji direkt nga çatia e shtëpisë tuaj me produkte të certifikuara Made in EU

INDUSTRIALE

Përdorni çdo sipërfaqe për të gjeneruar energji për nevojat e biznesit tuaj duke ulur koston në periudhën afatgjatë

SISTEME OFF- GRID

Sistemet Off- Grid ju mundësojnë të prodhoni energji me kosto efektive aty ku rrjeti aktual energjitik nuk jua mundëson

Konsultohuni për një projekt tuajin?

Solares ju mundëson një konsulencë profesionale rreth investimit në fushën e panaleve fotovoltaike

Përdorni çdo sipërfaqe tuajën për të gjeneruar energji për nevojat e biznesit. Solares ju ofron zgjidhje me cilësi dhe rendiment të lartë. Solares kombinon performancën e lartë me teknologjinë për prodhimin e energjisë diellore dhe ndërlidhje me rrejtin aktual të energjisë.

solares

Zgjidhje me cilësi dhe rendiment të lartë

Përdorni çdo sipërfaqe tuajën për të gjeneruar energji për nevojat e biznesit. Solares ju ofron zgjidhje me cilësi dhe rendiment të lartë. Solares kombinon performancën e lartë me teknologjinë për prodhimin e energjisë diellore dhe ndërlidhje me rrejtin aktual të energjisë.

Si punojmë në Solares

Proçesi ynë i punës

Përcaktohet konsumi

Përcaktohet konsumi

Përcaktohet fillimisht sasia e konsumit mujor të energjisë elektrike që ju nevojitet
Përcaktohet këndi

Përcaktohet këndi

Përcaktohet dhe analizohet orientimin i duhur për pasjen e një rendimenti të lartë
Përzgjidhen produktet

Përzgjidhen produktet

Përcaktohet modelet e paneleve për të pasur efiçencë dhe rendiment
Implementohet projekti

Implementohet projekti

Stafi i profesionistëve të Solares implementon në kohë projektin

MEDIA & NJOFTIME

Artikuj & Aktivitete të Solares

Një seksion i dedikuar pasqyrimit të aktiviteteve të marra pjesë nga ana Solar Energy Solution, por edhe artikujve në lidhje me fushën e investimit në panele fotovoltaike