GALERIA E AKTIVITETEVE TË SOLARES

Foto nga pjesmarrja e Solares në panairin për Energjinë e Rinovueshme mbajtur në Expocity Tiranë

Foto nga pjesmarrja e Solares në panairin e Klik Expo Group, Tiranë