TË DHËNAT TEKNIKE TË PROJEKTIT 24 KW

Projekt prej
24 KW
Hapësirë prej
300 metra katrore
78 copë panele Bisol BMO-310W
Huawei Sun
2000- 20 ktl
Për
Individë Privat
Fshati Bishqem,
Peqin

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

Solar Energy Solutions ka përfunduar së ndërtuari projektin 24 KW me panele diellore fotovoltaike për konsum privat në fshatin Bishqem në Njësinë Administrative Pajovë,  pjesë e Bashkisë Peqin. Madhësia e projektit është 24 KW, e shtrirë në një hapësirë prej 360 metrash katrorë. Në këtë projekt janë përdorur 78 copë panele Bisol BMO-310W. Inverterat e përdorur janë Huawei Sun 2000-20ktl.

FOTO ILUSTRUESE  TË PROJEKTIT

VIDEO PREZANTUESE E PROJEKTIT