TË DHËNAT TEKNIKE TË PROJEKTIT 30 KW

Projekt prej
30 KW
Hapësirë prej
500 metra katrore
78 copë panele Bisol BMO-310W
Huawei Sun2000-20ktl dhe Sun2000-8ktl hybrid
Për
Individë Privat
Fshati Bishqem,
Peqin

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

Solar Energy Solutions ka përfunduar së ndërtuari projektin 24 KW me panele diellore fotovoltaike për konsum privat në fshatin Bishqem në Njësinë Administrative Pajovë,  pjesë e Bashkisë Peqin. Madhësia e projektit është 30 KW, e shtrirë në një hapësirë prej 500 metrash katrorë e ndarë në dy pjesë.  Në këtë projekt janë përdorur 98 copë panele Bisol BMO-310W.  Janë përdorur inverterat më të ri përkatësisht New Inverter Huawei Sun2000-20ktl  dhe Huawei Sun2000-8ktl hybrid.

FOTO ILUSTRUESE  TË PROJEKTIT

VIDEO PREZANTUESE E PROJEKTIT