SISTEMET FOTOVOLTAIKE OFF- GRID

Sistemet fotovoltaike Off- Grid mundësojnë prodhimin e energjisë elektrike edhe atje ku është më pak e mundur

Solares kombinon performancën e lartë me teknologjinë për prodhimin e energjisë diellore dhe ndëlidhje me rrejtin aktual të energjisë.

Sistemet BISOL Off-grid ofrojnë energji elektrike në zonat e largëta pa qasje në rrjetin elektrik ose shërbejnë si rezervë për burimet ekzistuese të energjisë në zonat ku rrjeti i energjisë elektrike nuk është i mundshën ose ndodh që të ketë ndërprje të shpeshta. Solar sjell produkte dhe sisteme me cilësi të lartë që sigurojnë autonomi, jetëgjatësi, pa probleme për mirëmbajtje dhe kosto më të ulët të energjisë elektrike.

Sistemet e energjisë diellore jashtë rrjetit ose sistemet Off- Grid janë më shpesh të përdorura për të fuqizuar pajisjet të ndryshme në ambjente të ndryshem, kabina, pajisje në fermë, sistemet e telekomunikacionit, semaforët ose edhe ndriçimin publik.

Arsyet pse duhet të instaloni sistemet fotovoltaike Off- Grid?

Mundësojnë energji elektrike edhe atje ku është më pak e mundur energjia elektrike

Furnizim i besueshëm
me energji elektrike
Burim
kryesor ose rezervë i
energjisë elektrike
Sistem
energjik i pavarur
nga rrjeti elektrik
Kontribuoni
në reduktimin e emetimeve
të CO2