SISTEME OFF-GRID

Mundësojnë energji edhe atje ku është më pak e mundur

Solares kombinon performancën e lartë me teknologjinë për prodhimin e energjisë diellore dhe ndëlidhje me rrejtin aktual të energjisë.

KU GJEJNË PËRDORIM SISTEMET OFF-GRID

Sistemet BISOL Off-grid ofrojnë energji elektrike në zonat e largëta pa qasje në rrjetin elektrik ose shërbejnë si rezervë për burimet ekzistuese të energjisë në zonat ku rrjeti i energjisë elektrike nuk është i mundshën ose ndodh që të ketë ndërprje të shpeshta. Solar sjell produkte dhe sisteme me cilësi të lartë që sigurojnë autonomi, jetëgjatësi, pa probleme për mirëmbajtje dhe kosto më të ulët të energjisë elektrike.

Sistemet e energjisë diellore jashtë rrjetit ose sistemet Off- Grid janë më shpesh të përdorura për të fuqizuar pajisjet të ndryshme në ambjente të ndryshem, kabina, pajisje në fermë, sistemet e telekomunikacionit, semaforët ose edhe ndriçimin publik.

off grid brenda

ARSYET PËR INSTALIMIN E SISTEMEVE OFF-GRID

Mundësojnë energji elektrike edhe atje ku është më pak e mundur energjia elektrike

  • Furnizim i besueshëm me energji elektrike
  • Burimi kryesor ose rezervë i energjisë
  • Pavarësia nga rrjeti elektrik
  • Mund të përdoret kudo dhe pa pengesa
  • Aktivizon kursimin e karburantit kur lidhet me një gjenerator ekzistues të energjisë elektrike

SI PROÇEDOHET

hapi 1

HAPI PARË

Përcaktoni fillimisht sasinë e konsumit mujor të energjisë elektrike që ju nevojitet

hapi 2

HAPI DYTË

Përcaktoni këndin në çatinë apo vendin ku do të montohen panelet fotovoltaike

hapi 3

HAPI TRETË

Përcaktoni dhe bëni ndërlidhjen me orientimin e duhur që duhet për pasjen e një rendimenti të lartë

hapi 4

HAPI KATËRT

Bazuar në të dhënat e grumbulluara ju përcaktoni sistemin duhur për të përmbushur nevojat.

Jeni duke parë mundësinë e investimit në panele fotovoltaike për konsum familjar apo biznesin tuaj?